טוען ומכווץ תמונה...
שמור תמונה ביטול
מוצר נוסף לעגלה
0
עגלה ריקה
0
עגלה ריקה

תקנון וונדר שופ

* הקנייה באמצעות וונדר שופ כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר וכי לא תהיה לו ו/ או למי מטעמו כל טענה ו/ או תביעה כנגד מפעילי או בעלי האתר

* ו / או מי מטעמם אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ובתנאיו המפורטים להלן. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בר- תוקף ובלבד שהכרטיס הוא אחד מכרטיסי האשראי המופעים בדף הכניסה לאתר.

* האתר מקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה.אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות,שלא היו ידועות בעת ההזמנה,יודיעו על כך המוכרים ואו האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף המלא ששולם.

* אישור הקליטה אינו מהווה אישור לכך כי המוצר מצוי במלאי וכי יסופק.

* לאחר קליטת הנתונים, קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ומשנמצא המוצר המוזמן במלאי ישלח המוצר לצורך משלוח לכתובת המזמין ע"פ הפרטים שמסר.


למפעילי האתר ולמנהליו שמורה זכות בלתי חוזרת שלא לספק את המוצרים המופעים באתר ע"פ שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכרטיס האשראי בבעלות המזמין לא חויב ואם חויב ובלבד שהחיוב יבוטל או שהסכום ששולם יושב למזמין.מועד אספקה

מועד האספקה ייקבע ע"י החנות ממנה קונים את המוצר. אין לוונדר שופ קשר או זכות לקבוע את מועד האספקה.

ביטול עסקה

א. ביטול העסקה יהיה מול בעל החנות ולא מול וונדר שופ. אנו בוונדר שופ מתחייבים לעזור ללקוח ולתת את כל פרטי החנות ממנה נרכש המוצר. אך וונדר שופ לא תזכה את הרוכשים, מי שיהיה אחראי בלבד על הזיכוי הינו בעל החנות.

ו. במידת הצורך וונדר שופ תעזור לכך כי בעל החנות ממנו נרכש המוצר למסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.

הזכות לרכוש ולהשתתף במכירה באתר

רשאי להשתתף בכל אחת משיטות המכירה באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

גרופון רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא גרופון רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בגרופון או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ובתי העסק; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

וונדר שופ - תקנון האתר

וונדר שופ - מחוייבים לתת את השירות הטוב ביותר

עוצב ונבנה ע"י יאלו עיצוב ובניית אתרים